Rólunk mondták


„Megtanultam, hogyan tudom magam eladni, illetve egy kis önismeretet és lelki doppingot is sikerült szereznem…”

Erasmus+ Program

 

 

Program: Erasmus+ Program

Azonosító: 2014-2-HU02-KA205-000502

2. kulcstevékenység: KA2 – Együttműködés az innováció és a bevált gyakorlatok cseréje terén

Akcióterület: Stratégiai partnerségek az ifjúságügy területén

A projekt címe: KarrierProgram – Határokon túl

A projektben részt vevő országok: Magyarország (OTP Fáy András Alapítvány) és Románia (Fundatia Dreptul la Educatie/Az Oktatáshoz Való Jog Alapítvány)

 

KarrierProgram – Határokon túl

 ÖSSZEFOGLALÓ

Napjainkban az Európai Unió országainak egyik legjelentősebb problémája a munkanélküliség, ami elsősorban a fiatalokat érinti. Ennek értelmében az EU sürget minden olyan tevékenységet, melyek javítanák a fiatalok munkaerőpiacra való kerülését. Az OTP Fáy András Alapítvány OK Központja által végzett legutóbbi attitűdvizsgálatból kiderül, hogy a magyar fiatalok a mának élnek a jövőre vonatkozó mindenféle célkitűzés nélkül, illetve kerülik a kockázatokkal és bizonytalansággal járó döntési helyzeteket. Ezenkívül általánosságban elmondható, hogy alulbecsülik magukat és kicsi az önbizalmuk. A fiatalokat érintő fent említett problémák alapján megállapítható, hogy a magyar fiataloknak komoly nehézségekkel kell megküzdeniük, amikor szakmai előrejutást és fejlődési lehetőséget keresnek az európai munkaerő-piacon.

 A fent említett problémák enyhítése céljából, az Európa 2020 stratégia céljaival összhangban jelen projekt fő célkitűzése a fiatalok korai iskolaelhagyásának csökkentése és a mai fiatalok (a jövő generáció) munkaerő-piaci lehetőségeinek növelése. Az OK KarrierProgram egy új, középtávú megoldást nyújt, gyerekeknek és fiatal felnőtteknek fog kidolgozni egy olyan oktatási módszert, melynek segítségével képesek lesznek beazonosítani, milyen szakma áll hozzájuk legközelebb személyiségüknek, képességeiknek és egyéb személyes kompetenciáiknak, preferenciáiknak megfelelően. A KarrierProgram segítségével szintén azonosíthatóak lesznek azok a képességek és kompetenciák, melyek már a fiatalok birtokában vannak, azonban továbbfejlesztést igényelnek. Az általunk javasolt új tréning-módszer jelmondata: „A produktivitás és a személyes elégedettség alapja a megfelelő karrierlehetőségek azonosítása”. A módszer innovatív oktatási tananyagokon alapszik, melyeket az EU-s munkaerőpiac jelenlegi és jövőbeli igényeinek megfelelően fejlesztünk ki, cél a tudásátadás és a munkaerő-piacon szükséges kulcskompetenciák fejlesztése (többek között pl. olyan kompetenciák fejlesztése, mint a vállalkozó szelleműség, illetve az ún. digitális kompetenciák) annak érdekében, hogy a fiatalok a jövőorientált társadalom integrált, megalapozott döntéseket hozó tagjaivá váljanak.

 A fent említett célok elérése érdekében kifejlesztjük az OK Karrier Programot és a speciális módszertant és fokozatosan bevezetjük első lépésként Romániában, egy későbbi fázisban pedig egész Európában. Jelen projekt keretében az alábbi tevékenységeket kívánjuk megvalósítani:

 

 

Terveink szerint ez az innovatív módszertan hozzávetőlegesen 500 fiatal fejlődését fogja segíteni a tervezett KarrierProgram kísérleti fázisában. Összességében elmondható, hogy a projekt eredményeként a tréningfolyamatban résztvevő fiatalok (különös tekintettel a nem foglalkoztatott és sem oktatásban, sem képzésben nem részesülő fiatalokra (NEET), illetve a Z generáció tagjaira) releváns tudásra és kompetenciákra tesznek szert, melyek hozzásegítik őket ahhoz, hogy a társadalom jövőtudatos tagjaivá váljanak. Ezenfelül a trénereink és a projektben részt vevő szervezetek munkatársai is új kompetenciákat sajátíthatnak el a projekt során, illetve más oktatási intézményekre is pozitív hatást gyakorol majd közvetett módon a kezdeményezés.

 A projekt keretein belül fejlesztett és gyakorlatba átültetett 32 órás interaktív, inspiráló és szórakoztató tananyag, melynek célja a fiatalok önismeretének növelése és a számukra megfelelő karrierlehetőségek azonosítása, a partnerszervezetek állandó tréningkínálatának részét fogja képezni a projekt lezárulása után is. A projektben részt vevő intézmények ezenkívül a jövőben is folyamatosan bővíteni, optimalizálni fogják a most induló KarrierProgramot, hogy magas színvonalú, a diákok profiljához illeszkedő, illetve a legújabb trendekhez és igényekhez is igazodó tréningeket biztosítson a részt vevő fiataloknak mindenkor. A pályázó OTP Fáy András Alapítvány már két tréningközpontot is létrehozott Magyarországon (Budapesten és Nyíregyházán), melyek célja minél több résztvevő számára minőségi pénzügyi, gazdasági és gazdálkodási képzések nyújtása, úgy, hogy a tréningeken részt vevő fiatalok a 21. század legnélkülözhetetlenebb kompetenciáit hatásos módon elsajátíthassák. A projekt lezárulása után szeretnénk a KarrierProgramot más EU-s országokban is bevezetni.

 

A projekt időtartama:24 hónap (2015. szeptember 1. – 2017. augusztus 31.)

Az Európai Közösség projekt-megvalósításhoz való hozzájárulásának összege: 123 995 EUR 

 


 

Programme: Erasmus+
Identifier: 2014-2-HU02-KA205-000502
Key Action: KA2 – Cooperation for innovation and the exchange of good practice
Action Type: Strategic Partnerships for youth
Title: CareerProgramme - Going beyond borders
Country: Hungary (OTP Fáy András Foundation), Romania (Fundatia Dreptul la Educatie)

CareerProgramme - Going beyond borders SUMMARY

Nowadays, unemployment, especially among young people is one of the main problems European Member States are facing and there is an urgent need to take measures aiming at improving labour opportunities for young people. According to the results of the most recent sociological investigation carried out in Hungary by the OK Centre of the OTP Fáy András Foundation, young people are living for the moment without having any objectives for the future and they avoid decisions which may entail risks and uncertainties. Moreover, they tend to have a low self-esteem and a low self-confidence. As a consequence of the afore-mentioned problems that young generations are currently facing in Hungary, we can state that they experience considerable difficulties when looking for professional growth and development opportunities in the European labour market.

Against this background and in line with the aim of the Europe 2020 Strategy to reduce rates of early school leaving and fostering youth participation in the labour market, the OK Career Programme will provide a medium-term solution by helping children and young adults, to identify which kind of career would be the most suitable for them according to their personality, competencies and preferences. The Career Programme also will detect skills and competences participants already possess and which have to be further developed by novel training methods. The proposed methodology is being developed under the motto “Job fit is the basis for both productivity and personal satisfaction”and it is based on educational contents elaborated in accordance with current and future requirements of the European labour market and learning materials developed with the aim of transferring knowledge and key competences (i.e.: entrepreneurial and digital skills among others) young generations need to become integral part of a future- oriented society, being able to take sound decisions.

Aiming at achieving these goals, we foresee the implementation and piloting of the OK Career Programme and its special methodology as a first step in Romania and at a later stage in the rest of Europe. In doing so, we also intend to carry out the following activities:

  •  To continuously improve and develop the self-recognition methodology already applied by our experts and trainers
  • To carry out in-depth research activities to identify the needs and/or gaps in the selected countries/regions, and based on the results of this survey, we will elaborate or re-define the inductive self-recognition methodology according to the specific needs and problems of pupils, as well as taking into account cultural aspects of the selected region
  • To implement, test and continuously optimise educational contents, developed in accordance with pupils’ profile, and aimed at helping children and young adults to acquire competences and skills required by the labour market.

According to our expectations approximately 500 young people will benefit directly from this innovative methodology during the piloting phase of the proposed CareerProgramme. Generally, as result from the project, young people (with special attention to people not in employment, education or training (NEET) and members of the Z generation) participating in the training courses will acquire relevant knowledge and competences to be able to become conscious, future-oriented members of the society. Moreover, trainers and staff working at the participating organisations will benefit from the training directly and other educational institutions will be influenced in an indirect manner by the project.

The 32 hours of interactive, inspiring and entertaining learning material for self- recognition and job fit, developed and implemented by the project will be part of the permanently offered courses by partner organisations. However, project partners foresee continuously optimise educational contents in order to ensure high quality training courses according to pupils’ profiles and tailored to the current trends and needs. The applicant OTP-Fáy Foundation has already established two training centres in Hungary (Budapest and Nyíregyháza) for providing high quality financial, economic and management training aiming at transferring skills that are the indispensable elements of a successful life in the 21st century to as many people as possible. After the conclusion of the proposed project, we foresee implementing gradually the Career Programme in other european countries as well.

Start Date: 01-09-2015

Ending Date: 31-08-2017

Duration in months: 24

EC Contribution: 123 995